ป้ายกำกับ: “พิธีชงชา” ไม่ใช่แค่ศาสตร์ แต่คือศิลป์ที่ทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น

“พิธีชงชา” ไม่ใช่แค่ศาสตร์ แต่คือศิลป์ที่ทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น

พิธีชงชา หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ซะโด (茶道) เป็นหนึ่ง […]